CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Hospitality management and organisational behaviour : 5th ed.
 • Tác giả: Laurie J. Mullins, Penny Dossor
 • Nhà xuất bản: Pearson - London
 • Năm xuất bản: 2013
 • Số trang:489 p.
 • Kích thước:24 cm
 • Số đăng ký cá biệt:45878
 • ISBN:9780273758372
 • Mã Dewey:647.2
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:0/1
 • Từ khóa:Hospitality industry, personnel management, organizational behavior, hotel management
 • Chủ đề: Hotel management & Organizational behavior & Hospitality industry--Personnel management
 • Chuyên ngành: Khoa Du Lịch
 • Tóm tắt: Chapter 1. Nature and scope of the hospitality industry; Chapter 2. Understanding the nature of the workforce; Chapter 3. Diversity management; Chapter 4. Organisational goals and structure; Chapter 5. Defining manament; Chapter 6. Nature of leadership; Chapter 7. Workforce motivation and involvement; Chapter 8. Managing through groups and teams; Chapter 9. Managing challenging situations; Chapter 10. Managing the changing envifonment.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề