CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Accounting
 • Tác giả: Anthony, Robert
 • Nhà xuất bản: New York - McGraw-Hill/Irwin
 • Năm xuất bản: 2011
 • Số trang:911 p.
 • Kích thước:25 cm
 • Số đăng ký cá biệt:34119
 • ISBN:9780073379593
 • Mã Dewey:657
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:209 Phan Thanh
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:2/2
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề