CSDL sách

Trở về
001
000006602
003
LDTU
020
$c88000 VND
041
$avie
082
$a693
100
$aNguyễn Quang Viên $echủ biên
245
$aKết cấu thép nhà dân dụng và công nghiệp $cNguyễn Quang Viên (ch.b.), Phạm Văn Tư, Hoàng Văn Quang
260
$aHà Nội $bKhoa học và Kỹ thuật $c2011
300
$a238 tr. $bảnh $c27 cm
520
$aTrình bày một số kiến thức cơ bản về kết cấu thép nhà công nghiệp một tầng, nhà nhịp lớn và nhà cao tầng.
650
$aKết cấu -- Thép
653
$aKết cấu thép
700
$a Phạm Văn Tư $e tác giả
852
$aK7/25Quang Trung $btiếng Việt
911
Trần Thị Yến Phương
928
41525
Sách Chuyên ngành
Sách cùng chủ đề