CSDL sách

Trở về
001
000007277
003
LDTU
020
$a8935048931684 $c118000 VNĐ
041
$avie
082
$a691
100
$a
245
$aKết cấu thép $bCấu kiện cơ bản $cPhạm Văn Hội (ch.b.), Nguyễn Quang Viên, Phạm Văn Tư, Lưu Văn Tường
250
$aTái bản lần thứ 4
260
$aHà Nội $bKhoa học và Kỹ thuật $c2013
300
$a318 tr. $bhình ảnh $c27 cm
520
$aTrình bày những vấn đề cơ bản về kết cấu thép, vật liệu thép dùng trong xây dựng. Phương pháp tính kết cấu thép, liên kết hàn, liên kết bulông, liên kết đinh tán, dầm thép, cột thép, dàn thép...
650
$aKết cấu -- Thép
653
$aKết cấu thép
700
$aPhạm, Văn Hội
852
$a7/25 Quang Trung $bTiếng Việt
911
Nguyễn Thị Hảo
927
Mua
928
36679
Sách Chuyên ngành
Sách cùng chủ đề