Duyệt theo:
CSDL SÁCH mới Thư viện
.jpg

Thực thi nguyên tắc cơ bản để đạt mục tiêu trong kinh doanh

Tác giả: Larry Bossidy

Cuốn sách tập trung vào một vấn đề đơn giản nhưng không dễ dàng: Làm thế nào những người lãnh đạo của một công ty có thể thúc đẩy nhân viên của mình hoàn thành những mục tiêu trọng yếu.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Bí quyết thành công những thương hiệu truyền thông hàng đầu thế giới

Tác giả: Tungate Mark

Cuốn sách đề cập đến những thách thức mà các thương hiệu đang đối mặt khi gia nhập xu thế toàn cầu hoá; cũng như những giải pháp, những chiến lược tiếp thị nhằm duy trì hình ảnh trước sự tấn công mạnh mẽ của công nghệ hiện đại khiến cho việc tiếp nhận thông tin có khuynh hướng trở nên bão hoà.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 4
 • Đang rỗi: 4
.jpg

6 sigma chiến lược đối với nhà vô địch: Chìa khóa dẫn đến lợi thế cạnh tranh bền vững

Tác giả: Đặng Kim Cương

Phần thứ nhất tập trung vào việc sử dụng thông tin giá trị của khách hàng như thế nào để nhận diện các dự án 6 sigma. Phần thứ hai tập trung vào nội dung làm thế nào để thu hút được thông tin của khách hàng  - giá trị khách hàng.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 4
 • Đang rỗi: 4
.jpg

Nghệ thuật lãnh đạo

Tác giả: Nguyễn Ngọc Tuấn, Phạm Thanh Loan

Cung cấp những gì bạn cần để làm điều đó, cải thiện cho sự thực hiện của bạn và cả công việc chung bạn quản lý, những thông tin, kỹ năng, hiểu biết cần thiết để bắt đầu và quá trình quản lý thành công sự thực hiện,...

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 4
 • Đang rỗi: 4
.jpg

100 ý tưởng bán hàng hay nhất mọi thời đại = The 100 greatest sales ideas of all time

Tác giả: Ken Langdon

Tập sách trình bày các ý tưởng và mẹo kinh doanh trong đó 10 ys tưởng kinh doanh tuyệt vời nhất để thực hiện với quản lý tài khoản khách hàng; 10 mẹo kinh doanh tuyệt vời nhất dành cho các giám đốc bán hàng; 8 ý tưởng bán hàng tuyệt vời nhất để trình bày với khách hàng; 7 mẹo kinh doanh tuyệt vời nhất dành cho người bán hàng; 9 ý tưởng bán hàng tuyệt vời nhất...

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 6
 • Đang rỗi: 6