Duyệt theo:
CSDL SÁCH mới Thư viện
.jpg

Trạng nguyên Tiến sỹ Hương cống Việt Nam

Tác giả: Bùi Hạnh Cẩn, Minh Nghĩa, Việt Anh

Giới thiệu mấy nét khoa cử thời xưa nhằm phần nào giúp có cái nhìn khái quát về chế độ thi cử của một thời; tên các Trạng nguyên, Tiến sỹ, Hương cống.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nhà báo nước ngoài

Tác giả: Nguyễn Thành

Những bài trả lời phỏng vấn của Chủ Tịch Hồ Chí Minh với các nhà báo cũng như một số tờ báo của nhiều nước trên thế giới.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Bản sắc văn hóa Việt Nam

Tác giả: Phan Ngọc

Giới thiệu các khái niệm liên quan đến văn hóa, sự khác nhau giữa văn hóa Trung Quốc và văn hóa Việt Nam, bề dày của văn hóa Việt Nam, làm thế nào để giữ gìn bản sắc văn hóa Việt ...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Đại tướng Lê Trọng Tấn với chiến dịch Điện Biên Phủ

Tác giả: Phạm Quang Định, Phạm Bá Toàn, Đặng Văn Lâm,…

Trình bày một số công trình nghiên cứu và bài viết của Đại tướng Lê Trọng Tấn về chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ; Điện Biên Phủ qua những trang hồi ức của Đại tướng Lê Trọng Tấn.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Việt Nam anh kiệt

Tác giả: Đặng Duy Phúc

Giới thiệu 90 vị anh hùng hào kiệt. Đó là những anh hùng cứu nước vĩ đại, những nhà chính trị lỗi lạc, những võ tướng bách chiến, bách thắng, những thi nhân văn nhân lừng danh, những học giả uyên thâm, ... .

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3