CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Học Tự Nhiên
.jpg

Phycology : 5th ed.

Tác giả: Robert Edward Lee

Phycology is the study of algae, the primary photosynthetic organisms in freshwater and marine food chains. Aimed at upper-level undergraduate and graduate students in phycology, limnology and biological oceanography, this revised edition maintains the format of previous editions, whilst...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Xác suất nâng cao : giáo trình dành cho sinh viên đại học, học viên cao học

Tác giả: Đặng Hùng Thắng

Gồm 6 chương: Các chương 1 - 3 trình bày các kiến thức cơ bản, quan trọng và sâu sắc nhất của lý thuyết xác suất như: không gian xác suất, biến ngẫu nhiên, tính độc lập và kỳ vọng có điều kiện, các dạng hội tụ của dãy biến ngẫu nhiên, hàm đặc trưng; Chương 4 giới thiệu một số quy luật cơ bản của lý...

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.png

Lý thuyết xác suất : tái bản lần thứ 6

Tác giả: Nguyễn Duy Tiến, Vũ Viết Yên

Trang bị các kiến thức cơ bản về toán cao cấp bao gồm giải tích cổ điển và đại số tuyến tính.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1

Vật lý đại cương các nguyên lý ứng dụng: Tập 2: Điện, từ, dao động và sóng

Tác giả: Trần Ngọc Hợi, Phạm Văn Thiều

Định luật Coulomb và điện trường; định luật Gauss; điện thế; điện dung; điện môi và năng lượng của điện trường; dòng điện và điện trở; từ trường; các nguồn của từ trường; định luật Faraday; độ tự cảm; từ trường trong khối chất; dao động cơ; sóng cơ; sóng âm; dao động điện từ và mạch điện xoay...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Core-plus mathematics : preparation for calculus

Tác giả: Jame T. Trey,...[et.al]

Unit 1: Families of functions. Unit 2: Vector and motion. Unit 3: Algebraic functions and equations. Unit 4: Trigonometric funtions and equations. Unit 5: Exponential functions, logarithms, and data model. United 6: Surface and cross sections. Unit 7: Concept of calculus. Unit 8: Counting methods...

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2