CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Kiến Trúc
.jpg

Từ ý đến hình trong thiết kế cảnh quan

Tác giả: Grant W. Reid

Quyển sách này mang lại một cách tiếp cận thiết kế cảnh quan, phần lớn mang tính cấu trúc và logic. Sự kết hợp giữa hình học và tự nhiên là nền tảng của cấu trúc và trở thành phương pháp tư duy về hình thức...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

70 công trình kiến trúc kỳ diệu của thế giới hiện đại

Tác giả: Neil Parkyn

Giới thiệu bảy mươi công trình kiến trúc kỳ diệu của thế giới hiện đại, với 352 ảnh minh họa, 267 ảnh màu.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Nội thất trang trí

Giới thiệu một số chủ đề nội thất trang trí.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1

Ngôn ngữ hình thức kiến trúc

Tác giả: La Văn Ái, Triệu Quang Diệu

Phần 1: Hình thức cơ bản của kiến trúc; Phần 2: Các yếu tố cơ bản.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 6
 • Đang rỗi: 6