CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Xây Dựng
.jpg

Tiên lượng xây dựng : giáo trình

Nhóm Tác giả: Bộ Xây dựng

Giáo trình này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về trình bày bản vẽ, đọc hiểu những bản vẽ thiết kế kỹ thuật xây dựng, nắm được cấu tạo các bộ phận của nhà từ móng đến mái, cách liên kết giữa các bộ phận với nhau và quy cách vật liệu xây dựng. Từ đó học sinh có thể tính được tiên lượng cho công trình kiến trúc vừa và nhỏ làm tiền đề cho...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 4
 • Đang rỗi: 4
.jpg

101 thắc mắc và giải đáp khi sử dụng chương Microsoft Project trong xây dựng

Tác giả: Bùi Mạnh Hùng

Cuốn sách này tập hợp những thắc mắc mà chính tác giả đã gặp trong quá trình thực tế vận hành dự án của mình và các thắc mắc mà bạn đọc gữi tới, sau đó giải đáp một cách ngắn gọn và có minh hoạ bằng màn hình vi tính.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Nhập môn phương pháp phần tử hữu hạn ứng dụng tính toán kết cấu bằng phương trình ngôn ngữ Pascal

Tác giả: Trần Đức Trung, Nguyễn Việt Hùng

Giới thiệu và xây dựng hai khái niệm quan trọng là ma trận phần tử và ma trận tổng thể và được trình bày dưới dạng một thuật toán giải bài toán kết cấu theo tư tưởng phân hợp cho đối tượng hình học.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Các ví dụ phân tích kết cấu cầu bằng chương trình Sap 2000

Tác giả: Nguyễn Viết Trung

Nội dung sách bao gồm những ví dụ phân tích tính toán kết cấu cầu về mô hình hệ thanh phẳng và hệ thanh không gian...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Tham khảo toàn diện AutoCAD 2000 : tập 1 : thiết kế bản vẽ hai chiều

Tác giả: Trịnh Anh Toàn, Dũng Tâm

Tìm hiểu giao diện AutoCAD; Làm việc với nhiều bản vẽ; Các lệnh vẽ cơ bản; Tạo, xem và chỉnh các đối tượng 2D đơn giản và phức tạp; Sắp xếp thông tin bản vẽ.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 4
 • Đang rỗi: 4