CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Con người và tự nhiên trong văn xuôi Việt Nam sau năm 1975 từ góc nhìn phê bình sinh thái
 • Tác giả: Trần Thị Ánh Nguyệt, Lê Lưu Oanh
 • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam - Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2016
 • Số trang:295 tr.
 • Kích thước:24 cm
 • Số đăng ký cá biệt:45890
 • ISBN:9786040094704
 • Mã Dewey:895.922808
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề