CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Graphic design thinking : beyond brainstorming : 1st ed.
 • Tác giả: Ellen Lupton
 • Nhà xuất bản: Princeton Architectural Press - New York
 • Năm xuất bản: 2011
 • Số trang:184 p.
 • Kích thước:22 cm
 • Số đăng ký cá biệt:45816
 • ISBN:9781568989792
 • Mã Dewey:741.6
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Tham Khảo
 • Đang rỗi/ Tổng sách:5/5
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề