CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Elon musk : Tesla, space X và sứ mệnh tìm kiếm một tương lai ngoài sức tưởng tượng
 • Tác giả: Ashlee Vance
 • Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân - Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2015
 • Số trang:490 tr.
 • Kích thước:24 cm
 • Số đăng ký cá biệt:45024
 • Mã Dewey:338.092
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Tham Khảo
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:Elon musk, Doanh nghiệp, Nhà phát minh, Cuộc đời, Sự nghiệp
 • Chủ đề: Elon musk -- Cuộc đời, sự nghiệp
 • Chuyên ngành: Khoa Quản Trị Kinh Doanh
 • Tóm tắt: Trình bày các nội dung: Thế giới của Elon; Châu Phi; Canada; Lần khởi nghiệp đầu tiên của Elon; Ông trùm Paypal; Đàn chuột trong không gian; Hoàn toàn chạy điện, tổn thương, đau khổ, và tồn vong; Cất cánh; Sự báo thù của xe hơi điện; Thuyết lĩnh vực hợp nhất của Elon Musk.
Sách cùng chuyên ngành