CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Probation, parole, and community-based corrections : supervision, treatment, and evidence-based practices
 • Tác giả: Gerald J Bayens, John Ortiz Smykla
 • Nhà xuất bản: McGraw-Hill - New York
 • Năm xuất bản: 2013
 • Số trang:404 p.
 • Kích thước:26 cm
 • Số đăng ký cá biệt:43061
 • ISBN:9780078111501
 • Mã Dewey:364.609 73
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:209 Phan Thanh
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Tham Khảo
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:Community-based corrections, United States
 • Chủ đề: Community-based corrections -- United States & Probation -- United States
 • Chuyên ngành: Khoa Xây Dựng
 • Tóm tắt: Presenting to Why Study Community-Based Corrections?: Using Evidence-Based Practices, Risk Assessment, and Intermediate Sanctions to Reduce Crime and Protect the Community; Legislation, Apprehension, Adjudication, and Corrections: The Four Filters Affecting Community-Based Corrections; Theories of Offender Treatment: Reasons to Have a Theoretical Roadmap; Assessing the Risk: The Importance of Classification; Pretrial Release and Diversion: Suspending Progression through the Formal Justice Process; ...
Sách cùng chuyên ngành