CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Kích thước:27 cm
 • Số đăng ký cá biệt:36688
 • Mã Dewey:693
 • Đơn giá:98000
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Tham Khảo
 • Đang rỗi/ Tổng sách:3/3
 • Từ khóa:Kết cấu thép, Nhà công nghiệp, Nhà cửa
 • Chủ đề: Nhà công nghiệp & Kết cấu -- Thép
 • Chuyên ngành: Khoa Xây Dựng
 • Tóm tắt: Trình bày một số kiến thức cơ bản về kết cấu thép nhà công nghiệp một tầng, nhà nhịp lớn và nhà cao tầng.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề