CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Computer accounting with peachtree : for microsoft windows release 7.0 : 4th ed. ( kèm CD)
 • Tác giả: Carol Yacht
 • Nhà xuất bản: Mc Graw-Hill - New York
 • Năm xuất bản: 2000
 • Số trang:692 p.
 • Kích thước:28 cm
 • Số đăng ký cá biệt:36847
 • ISBN:9780072383331
 • Mã Dewey:657
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:209 Phan Thanh
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:Accounting, computer programs
 • Chủ đề: Accounting -- Computer programs
 • Chuyên ngành: Khoa Kế Toán
 • Tóm tắt: Step- by-step instructions show students how to apply accounting concepts to real-world situations. Peachtree software includes everything needed to record business transactions: general ledger, accounts payable, accounts receivable, payroll, inventory and job costing. All chapters finish with exercises to reinforce important concepts, and students are required to set up 11 businesses from scratch.
Sách cùng chuyên ngành