Tủ sách DTU

Y đức và luật định: Tìm hiểu kinh nghiệm thế giới: Sách tham khảo

Tác giả: Tạ Quang Hùng, Đào Xuân Dũng

Gồm 2 chuyên đề: Chuyên đề 1: Luật Y tế và Y đức; Chuyên đề 2: Đạo đức lâm sàng.

  • Hiện trạng: Còn sách