Tủ sách DTU

Các nền văn minh thế giới: Tập 1: Các thời kỳ sơ khai đến năm 1750

Tác giả: Tạ Quang Hùng

Trình bày một bức tranh tổng thể về các nền văn minh của thế giới từ thời nguyên thủy đến năm 1750, được phân chia theo các giai đoạn từ xã hội loài người thuở sơ khai (từ 2,5 triệu năm đến năm 1000 năm trước Công Nguyên) qua thời kỳ cổ đại (từ năm 1000 trước Công Nguyên đến năm 500 trước Công Nguyên) qua thời kỳ hậu cổ đại (từ năm 500 đến năm 1450) và đến thuở ban đầu của thời kỳ hiện đại (từ năm 2450 đến năm 1750).

  • Giá bán: 180.000
  • Hiện trạng: Còn sách

Giải tích: Phiên bản thứ 7: Calculus: Tập 2

Tác giả: James Stewart

Tập 2 hướng người đọc đến Giải tích nâng cao gồm Giải tích hàm nhiều biến, Giải tích trên trường vector và Phương trình vi phân cấp cao

  • Giá bán: 338.000
  • Hiện trạng: Còn sách

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng = The art of public speaking

Tác giả: Stephen E. Lucas

Cung cấp những học thuyết cổ điển và hiện đại về tài hùng biện nhưng không xem lý thuyết là chủ đạo. Chú tâm đến những kỹ năng diễn thuyết thực tế nhằm có được cái nhìn tổng thể về tất cả các khía cạnh quan trọng của việc chuẩn bị cũng như trình bày bài diễn thuyết. Sách có kèm theo nhiều bài diễn thuyết và các bài diễn thuyết mẫu.

  • Giá bán: 132.000
  • Hiện trạng: Còn sách

Năm tháng dâng người: Hồi ký

Tác giả: Lê Công Cơ

Năm tháng dâng người là một câu chuyện dài và chi tiết về cuộc đời của tác giả từ khi còn là một cậu bé nghèo khổ mồ côi mẹ tham gia chiến đấu cho đến ngày toàn thắng. Người đọc không khỏi ngạc nhiên trước những hoạt động sôi nổi, táo bạo khi công khai, khi bí mật, lúc lên rừng, lúc xuống biển, trải dài qua mấy tỉnh miền Trung, từ Đà Nẵng ra Huế, vào Quảng Nam, Quảng Ngãi, có lúc vào tận Sài Gòn, hơn 20 năm, hầu như không lúc nào ngưng nghỉ. Dĩ nhiên đó không phải là hoạt động một mình hay theo kiểu anh hùng cá nhân mà là sự phối hợp với các đồng chí, đồng đội trong sự đùm bọc của nhân dân dưới rất nhiều hình thức, ngay trong vùng địch kiểm soát, đôi khi thoát hiểm, thoát chết trong đường tơ kẽ tóc...

  • Hiện trạng: Còn sách