CSDL sách

Trở về
001
000006593
003
LDTU
020
$c185000 VND
041
$avie
082
$a322.25970752
245
$aLịch sử biên niên Đảng cộng sản Việt Nam $cNguyễn Quý, Vũ Nhai, Nguyễn Kim Vỹ, ...[et.al] $nTập 3 $pĐảng lãnh đạo kháng chiến và kiến quốc (1945-1954)
250
$aXuất bản lần thứ 2
260
$aHà Nội $bChính trị Quốc gia $c2012
300
$a1042 tr. $bảnh $c21 cm
500
$aĐTTS ghi: Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh; Viện lịch sử Đảng
520
$aGồm những sự kiện quan trọng phản ánh thời kỳ Đảng Cộng sản Đông dương, Đảng Lao động Việt Nam lãnh đạo cách mạng từ tháng 9-1945, thành lập nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà đến tháng 7-1954, kí hiệp định Giơnevơ, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
650
$aLịch sử -- ĐCSVN
653
$aĐảng Cộng sản Việt Nam, Lịch sử, Biên niên sử, Việt Nam
700
$aNguyễn Quý $e tác giả
852
$aK7/25 Quang Trung $btiếng Việt
911
Trần Thị Yến Phương
928
40227
Sách Chuyên ngành
Sách cùng chủ đề