CSDL sách

Trở về
001
000005986
003
LDTU
020
$c399000 VNĐ
041
$avie
082
$a943.086092
100
$aToland,John $eTác giả
245
$aAdolf Hitler $bChân dung một trùm phát xít $cJohn Toland, Nguyễn Hiền Thu, Nguyễn Hồng Hải
260
$aHà Nội $bCông an Nhân dân $c2012
300
$a1048 tr. $b8 tr. ảnh $c24 cm
520
$aGiới thiệu về cuộc đời và con người Adolf Hitler - một trùm phát xít của Đức Quốc xã, một con người đã làm rung chuyển lịch sử thế giới thế kỷ 20 và tình hình châu Âu trong thế chiến II.
650
$aCuộc đời và sự nghiệp
653
$aHitler Adolf
700
Nguyễn, Hiền Thu $e Dịch
852
$aK7/25 Quang Trung $bTiếng Việt
911
Trần Thị Yến Phương
927
Mua
928
33372
Sách Chuyên ngành
Sách cùng chủ đề