CSDL sách

Trở về
.jpg
 • 12 tuyệt kỹ bán hàng
 • Tác giả: Tracy Brian, Tracy Micheal
 • Nhà xuất bản: Lao động - Xã hội - Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2014
 • Số trang:309 tr.
 • Kích thước:24 cm
 • Số đăng ký cá biệt:13286
 • Mã Dewey:658.85
 • Đơn giá:79000
 • Vị trí lưu trữ:209 Phan Thanh
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Tham Khảo
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:Kinh doanh, bán hàng, kỹ năng
 • Chủ đề: Kinh doanh & Bán hàng
 • Chuyên ngành: Khoa Quản Trị Kinh Doanh
 • Tóm tắt: Cuốn sách bắt đầu bằng những phẩm chất cần có của một người bán hàng thành công; tiếp nối với những hướng dẫn lập kế hoạch cá nhân và sau đó kết thúc bằng tất cả những bước cần thiết để có thể bán được hàng và xác lập vị trí của một trong số những người bán hàng giỏi nhất.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề