CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Phép tắc của loài sói
 • Tác giả: Liệt Phu, Minh Tân
 • Nhà xuất bản: Dân Trí - Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2015
 • Số trang:447 tr.
 • Kích thước:24 cm
 • Số đăng ký cá biệt:17398
 • Mã Dewey:650.1
 • Đơn giá:125000
 • Vị trí lưu trữ:209 Phan Thanh
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Tham Khảo
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:Bí quyết thành công, Kinh doanh
 • Chủ đề: Bí quyết -- Thành công
 • Chuyên ngành: Khoa Quản Trị Kinh Doanh
 • Tóm tắt: Cuốn sách giải thích toàn bộ nguyên tắc sinh tồn của sói, nguyên tắc làm người từ nhiều phương diện giúp bạn tìm hiểu bản năng và lý trí của loài sói để mỗi cá nhân, doanh nghiệp và tập thể vững bước đi đến thành công.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề