CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Triết lý doanh nghiệp 101: cách thức biến ý tưởng của bạn thành một cỗ máy kiếm tiền
 • Tác giả: Michael E. Gordon
 • Nhà xuất bản: Lao động Xã hội - Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2010
 • Số trang:399 tr.
 • Kích thước:21 cm
 • Số đăng ký cá biệt:10494
 • Mã Dewey:658
 • Đơn giá:79000
 • Vị trí lưu trữ:209 Phan Thanh
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Tham Khảo
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:Kinh doanh
 • Chủ đề: Kinh doanh
 • Chuyên ngành: Khoa Quản Trị Kinh Doanh
 • Tóm tắt: Giới thiệu những chủ đề quan trọng nhất và những ý tưởng hiệu quả nhất trong kinh doanh.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề