CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Adolf Hitler - Chân dung một trùm phát xít
 • Tác giả: John Toland
 • Nhà xuất bản: Công an Nhân dân - Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2012
 • Số trang:1048 tr.
 • Kích thước:24 cm
 • Số đăng ký cá biệt:33372
 • Mã Dewey:943.086092
 • Đơn giá:399000
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Tham Khảo
 • Đang rỗi/ Tổng sách:2/2
 • Từ khóa:Hitler Adolf, Cuộc đời, Sự nghiệp
 • Chủ đề: Cuộc đời và sự nghiệp & Hitler Adolf
 • Chuyên ngành: Khoa Lý Luận Chính Trị
 • Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và con người Adolf Hitler - một trùm phát xít của Đức Quốc xã, một con người đã làm rung chuyển lịch sử thế giới thế kỷ 20 và tình hình châu Âu trong thế chiến II.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề