CSDL sách

Trở về
.jpeg
 • Microsoft Access 2000 lập trình ứng dụng cơ sở dữ liệu: Tập 1: Giáo trình lý thuyết và bài tập
 • Tác giả: Nguyễn Đình Tê
 • Nhà xuất bản: Giáo Dục - TP. Hồ Chí Minh
 • Năm xuất bản: 2000
 • Số trang:375 tr.
 • Kích thước:21 cm
 • Số đăng ký cá biệt:4261
 • Mã Dewey:005.711
 • Đơn giá:48000
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Giáo trình
 • Đang rỗi/ Tổng sách:3/3
 • Từ khóa:Access 2000, cơ sở dữ liệu
 • Chủ đề: Cơ sở dữ liệu & Access -- Lập trình
 • Chuyên ngành: Khoa Công Nghệ Thông Tin
 • Tóm tắt: Những công cụ kỹ thuật mới nhất cho những người sử dụng Access để phát triển các ứng dụng một cách nhanh chóng, nhiều chương trình ví dụ minh họa cụ thể, dễ hiểu, có lời giải thích rõ ràng, tạo query tự động thực hiện tác vụ, xây dựng những ứng dụng trên cơ sở dữ liệu, giới thiệu các kỹ thuật mới làm việc với Microsoft SQL Server,...
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề