CSDL sách

Trở về
 • Hướng dẫn lập trình Access 97 từ A đến Z: Tin học ứng dụng T.2
 • Tác giả: Nguyễn Tiến, Đặng Xuân Hường
 • Nhà xuất bản: Giáo Dục - H.
 • Năm xuất bản: 1998
 • Số trang:909 tr.
 • Kích thước:21 cm
 • Số đăng ký cá biệt:4286
 • Mã Dewey:005.711
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:Lập trình, Access 97
 • Chủ đề: Access -- Lập trình
 • Chuyên ngành: Khoa Công Nghệ Thông Tin
 • Tóm tắt: Giới thiệu về Access và nhiều tính năng độc đáo của Access, giải thích cách tạo các bộ hỏi Access để lựa cách xem dữ liệu chứa trong các bảng và cách tận dụng cấu trúc cơ sở dữ liệu, giới thiệu về các đối tượng ứng dụng chính yếu của Access, mô tả các điểm tăng cường Internet mới của Access 97,...
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề