CSDL sách

Trở về
 • Hướng dẫn lập trình Access 97 từ A đến Z: Tin học ứng dụng T.1
 • Tác giả: Nguyễn Tiến, Đặng Xuân Hường
 • Nhà xuất bản: Giáo Dục - H.
 • Năm xuất bản: 1998
 • Số trang:881 tr.
 • Kích thước:21 cm
 • Số đăng ký cá biệt:4278
 • Mã Dewey:005.711
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:2/2
 • Từ khóa:Lập trình, Access 97
 • Chủ đề: Access -- Lập trình
 • Chuyên ngành: Khoa Công Nghệ Thông Tin
 • Tóm tắt: Hướng dẫn bạn làm việc với các bộ hỏi và bảng Access, sau đó hướng dẫn chi tiết cách thiết kế mẩu và báo biểu, viết Jet SQL, và lập trình Automation bằng VBA 5.0, cách xuất bản các cơ sở dữ liệu của riêng mình trên trang Web, cách dùng ODBC Direct để tạo các hệ tiền tiêu cho SQL Server 6.5.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề