CSDL sách

Trở về
.jpeg
 • Access và ứng dụng: Giáo trình
 • Nhóm Tác giả: Vụ Giáo dục chuyên nghiệp
 • Nhà xuất bản: Giáo dục - Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2005
 • Số trang:194 tr.
 • Kích thước:24 cm
 • Số đăng ký cá biệt:5862
 • Mã Dewey:005.711
 • Đơn giá:17500
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Giáo trình
 • Đang rỗi/ Tổng sách:4/4
 • Từ khóa:Cơ sở dữ liệu, Access
 • Chủ đề: Access -- Lập trình
 • Chuyên ngành: Khoa Công Nghệ Thông Tin
 • Tóm tắt: Sách là những kiến thức cơ bản giúp bạn đọc tim kiếm thông tin một cách nhanh chóng và khoa học.Tạo điều kiện cho các trường sử dụng một cách phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất phục vụ thực hành,thực tập và đặc điểm của các nghành,chuyên nghàn đào tạo.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề