Tin tức

Danh sách cá nhân, tổ chức tặng sách cho Thư viện tháng 6/2018

04/07/2018

Trong tháng 6/2018, Thư viện Đại học Duy Tân đã nhận tài liệu biếu, tặng từ các cá nhân, tổ chức, danh sách tài liệu như sau:

STT

Tên cá nhân/Tổ chức

Tên sách/Loại sách

Số lượng cuốn

1

Tổ chức Quỹ Châu Á

Sách ngoại văn thuộc nhiều chuyên ngành

54

2

NXB Công Thương – Hà Nội

Sách chuyên ngành Luật học

16

3

ThS. BS. Nguyễn Phúc Học

Tập bài giảng Bệnh lý học – PTH 350

01

4

PGS.TS. Nguyễn Tấn Hùng

Hermeneutics and its application

01

Thư viện Đại học Duy Tân trân trọng cảm ơn các cá nhân, tổ chức đã tặng tài liệu. Thư viện cam kết xử lý và đưa ra phục vụ bạn đọc những tài liệu này.

Thư viện

Thông báo giờ mở cửa Thư viện

19/09/2018 - 08:03:40

Thư viện thông báo đến Quý bạn đọc, từ ngày 01/08/2018 thời gian mở cửa thư viện như sau: Từ 7h đến 21h tất...

Thông báo sách ngoại văn mới bổ sung tháng 8

01/09/2018 - 10:52:34

Vừa qua, thư viện bổ sung một số đầu sách ngoại văn thuộc chuyên ngành công nghệ thông tin. Thư viện thông...